Home
Producten
Toepassing
Werking slangenpompen
Support/Contact
 
 

Agressieve vloeistoffen

Het Masterflex slangenpomp programma biedt verschillende slangmaterialen die geschikt zijn voor het verpompen van agressieve, bijtende en corrosieve vloeistoffen zoals sterke zuren, basen en organische oplosmiddelen.

Masterflex Chem-Durance Bio
Chem-Durance slangmateriaal is speciaal ontwikkeld voor het gebruik in Masterflex slangenpompen. De Chem-Durance slang beschikt over een chemisch hoog bestendige inwendige liner. De buitenwand is gemaakt van Pharmed BPT (Chem-Durance Bio) Chem-Durance slangmateriaal is geschikt voor het verpompen o.a. waterstoffluoride (HF)50%, Ethyleenoxide, kaliumhydroxide (geconcentreerd) en geconcentreerd zwavelzuur.

Gore™ High-Resilience Style 400®
De Gore Style 400 slang is geschikt voor het langdurig verpompen van o.a. aromatische koolwaterstoffen, geconcentreerde anorganische zuren en methanol. De pompslang heeft een lange levensduur en kan worden toegepast bij een tegendruk van 4 bar. Beschikbaar in de volgende Masterflex slangmaten: L/S-16, L/S-15, L/S-24, I/P-73, I/P-88 en B/T-91.

Masterflex PTFE
Masterflex heeft als enige een speciale PTFE-pompkop in haar pakket. Deze pompkop accepteert Masterflex voorgevormd stug PTFE slangmateriaal. Er zijn twee PTFE slangmaten beschikbaar. Het maximale debiet bedraagt 65 ml/min. Er kan verpompt worden tot een tegendruk van maximaal 6,8 bar. PTFE slangmateriaal is geschikt voor het verpompen van o.a. sterke zuren,sterke basen en agressieve oplosmiddelen.

 

Raadpleeg de Masterflex resistentie tabel welke slangformulering geschikt is voor uw vloeistof(fen).