Home
Producten
Toepassing
Werking slangenpompen
Support/Contact
 
 

Algemene Voorwaarden

 

Levering:   Vertrek vanuit onze magazijnen (Antwerpen Linkeroever).
    Franko vanaf 400 Euro.
   

Bezwaren tegen de levering dienen ons uiterlijk binnen de 8 dagen na verzending bij aangetekend schrijven te worden medegedeeld. Na deze termijn wordt de levering geacht als te zijn aanvaard.

    De leveringen blijven onze eigendom tot volledige betaling van de factuur.
Prijzen:   Netto, excl. 21% BTW
Verpakking:   Inbegrepen en verloren
Betaling:   30 dagen na factuurdatum
Annulatie:   Bij annulatie van een bestelling wordt 30% van het bestelbedrag gefactureerd.
Garantie:  

Bedraagt 3 jaar voor Metrohmtoestellen, welke een aanvang neemt op de datum van de levering. Zij omvat het gratis herstellen van het materiaal in onze serviceafdeling. Elektrodes en verbruiksgoederen komen niet in aanmerking.
10 jaar garantie voor suppressor.
1 jaar garantie voor Cole-Parmer materialen
2 jaar garantie voor Masterflex pompen

Facturatie:   Voor bedragen, lager dan 400 euro wordt een toeslag van 22 Euro berekend voor administratiekosten en transportkost.
Bevoegdheid:   Voor alle betwistingen zijn de terzake van het geschil bevoegde rechtbanken van Antwerpen uitsluitend bevoegd.